wachtwoord vergeten registreren
Zonnepanelen bij bedrijf

energie benchmark

Samen bepalen waar bespaart kan worden.

Wij kunnen voor geïnteresseerde organisaties zogenaamde Energie Prestatie Adviezen -Utiliteit (EPA-U) opstellen. 

Energiebesparingsplan opstellen

Dit betreft een gecertificeerde methode voor het opstellen van een energiebesparingplan waarbij wordt gekeken naar de gebouwgebonden factoren die invloed hebben op het energiegebruik inclusief de schil van het pand. In het plan nemen wij alle relevante energiebesparende maatregelen op inclusief bijbehorende kosten en baten. Daarnaast ontvangt de opdrachtgever zonder bijkomende kosten het energielabel dat wettelijk verplicht is bij verhuur of verkoop van betreffende locatie. Ook kunnen wij een EPA-U abonnement aanbieden. In dat geval betaalt opdrachtgever eenmalig de kosten voor het opstellen van de EPA-U en daarna jaarlijks een geringe vergoeding. Elke drie jaar ontvangt de organisatie dan kosteloos een "update" van het EPA-U.

Tevens informeren wij jaarlijks bij opdrachtgever welke voorgestelde energiebesparende maatregelen zijn geïmplementeerd en welke niet. Deze gegevens slaan wij op in de webapplicatie bij het EPA-U rapport en energielabel.

Rapportages
Daarnaast ondersteunen wij zonder meerkosten de opdrachtgever indien de lokale handhaver het rapport wil bespreken en eventuele aanpassingen noodzakelijk zijn. Desgewenst kunnen wij jaarlijks (overall) rapporteren welke energiebesparende maatregelen zijn uitgevoerd en welke niet, wat de meest genomen maatregelen zijn, wat de kosten en baten van genomen en openstaande maatregelen zijn, wat de gerealiseerde energiebesparing en reductie van de CO2-uitstoot is, etcetera.

Specificaties

  • Zicht op kosten en baten energiebesparing
  • Nieuwste innovaties in rapport
  • Unieke abonnementenstructuur
  • Altijd actueel overzicht door webbased applicatie
  • Rapportages op alle niveaus mogelijk

Contact? Bel ons of stuur een e-mail