STORING MELDEN OF AFSPRAAK VERZETTEN

Momenteel werken we hard aan de overstap naar een nieuw systeem. Vanwege deze migratie is het tijdelijk niet mogelijk om storingen te melden of afspraken te wijzigen via ons klantenportaal. Wij vragen u vriendelijk om dit tijdelijk telefonisch te melden via 072-5123134. Onze excuses voor het eventuele ongemak. 

wachtwoord vergeten registreren
Warmte op de bank

privacyverklaring

Privacyverklaring ESNW

ESNW vindt privacy erg belangrijk. Bij ESNW dragen we er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we daar invulling aan geven.

Over ESNW
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Energie Service Noord West cv, gevestigd aan de James Wattstraat 29, 1817 DC  Alkmaar, telefoonnummer 072-5123134, www.esnw.nl, info@esnw.nl, ingeschreven in het handelsregister onder KvK-nummer 37042438.  

Welke persoonsgegevens leggen we vast?

Wij leggen de volgende persoonsgegevens vast: voornaam/voorletters, achternaam, adresgegevens, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer.

Waarom leggen wij persoonsgegevens vast?

Als u zich aanmeldt voor de service & onderhoudsdienstverlening van ESNW of een aanvraag indient voor het kopen van een onze producten, hebben we uw gegevens nodig om ervoor te zorgen dat wij onze dienstverlening kunnen uitvoeren, producten kunnen afleveren en/of installeren alsmede de facturatie en betaling ervan te kunnen verzorgen.  Met uw toestemming gebruiken wij uw naam en  e-mailadres om u via email te informeren over diensten en andere interessante informatie over ESNW. Afmelding hiervoor is altijd mogelijk via de afmeldlink onderaan de email.

Hoe hebben we uw persoonsgegevens beveiligd?

ESNW heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, verzoeken wij u dat zo snel als mogelijk aan ons door te geven.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

ESNW deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ESNW blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies op de site

Op www.esnw.nl gebruiken we noodzakelijke cookies (functionele en analytisch) en niet noodzakelijke cookies. Functionele cookies zijn noodzakelijk om de site goed te laten werken, bijvoorbeeld zodat u ingelogd kunt blijven als u gebruik maakt van Mijn ESNW. Analytische cookies zijn cookies die ons helpen inzicht te krijgen in hoe onze site wordt gebruikt en hoe we deze verder kunnen verbeteren. Deze cookies zijn geanonimiseerd; we kunnen dus niet precies zien wie onze site bezoekt, alleen hoe deze gebruikt wordt. Al deze geanonimiseerde data wordt na 26 maanden automatisch verwijderd. Naast de noodzakelijke cookies gebruiken we op deze site ook niet noodzakelijke cookies voor social media integratie en voor het tonen van gepaste advertenties.

Cookies voor social media integratie

Op de website van ESNW gebruiken we bij het blog gedeelte social media cookies om onze meest recente posts op Facebook, Twitter en Instagram te tonen. Als u op één van deze posts klikt wordt er door de betreffende social media bedrijven data verzameld. Voor meer informatie over de gegevens die deze social media bedrijven verzamelen kunt u de privacyverklaring van deze bedrijven bekijken.

Facebook | Twitter | Instagram

Cookies voor gepaste advertenties

Om ervoor te zorgen dat u geen onnodige of oninteressante advertenties van ons te zien krijgt gebruiken wij Google Adwords en Google DoubleClick. Op deze manier kunnen wij websitebezoekers interessante en passende advertenties tonen, tegen zo laag mogelijke kosten, op websites van derden.

Dankzij deze cookies kunnen we bijhouden welke advertenties u al heeft gezien, hoeveel bezoekers op de advertentie gereageerd hebben en welke bezoekers al klant bij ons zijn (en dus geen advertenties meer hoeven te zien). Deze cookies worden 60 dagen na uw laatste contactmoment verwijderd. Voor meer informatie over wat Google met de opgeslagen data doet kunt u de privacyverklaring van Google bekijken.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

ESNW bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het uitvoeren van onze dienstverlening, tenzij we op grond van een wettelijke regeling de gegevens langer moeten bewaren. Aansluitend aan deze periode worden de persoonsgegevens vernietigd.

Welke rechten heeft u?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. De persoonsgegevens die ESNW van u heeft vastgelegd zijn voor u in te zien in de beveiligde Mijn ESNW omgeving op www.esnw.nl. Een verzoek tot inzage kunt u ook, evenals een verzoek tot correctie of verwijdering, via email (info@esnw.nl) of per post (Postbus 9367, 1800 GJ  Alkmaar) aanvragen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl, Postbus 93374 2509 AJ Den Haag) , indien u van mening bent dat ESNW niet op de juiste wijze omgaat met uw persoonsgegevens.