wachtwoord vergeten registreren
lucht vervuiling

Broeikasgassen en CO2

Broeikasgassen en CO2 - Wereld Milieu Dag

Op 5 juni is het Wereld Milieu Dag, een dag waarop bedrijven, scholen, instellingen en particulieren stilstaan bij ons milieu, de klimaatveranderingen en hoe we daarmee omgaan. Voor sommige mensen klinkt dit nog als een ‘ver-van-mijn-bed-show’, maar dat is het zeker niet! De plastic soep in zee en de hoge CO2 uitstoot wereldwijd zorgen voor problemen die ons allemaal raken.

Het probleem met de broeikasgassen

Een groot probleem voor ons milieu is de opwarming van de aarde. Door de broeikasgassen die al eerder zijn vrijgekomen is de temperatuur van de aarde gestegen. In Nederland merken we dit bijvoorbeeld doordat we steeds meer neerslag krijgen (met de nodige overstromingen tot gevolg), hardere stormen en de minder koude winters. Ook de zeespiegel stijgt door de opwarming van de aarde, wat weer gevolgen kan gaan hebben voor de manier waarop we in Nederland wonen.

Om te voorkomen dat de temperatuur stijging van de aarde nog meer zal toenemen is er wereldwijd een plan opgezet om verdere opwarming tegen te gaan. Ieder land dat meedoet heeft zijn eigen doelstellingen. Voor Nederland kunnen we in grote lijnen de volgende doelstellingen herkennen:

  • Broeikasgassen verlagen in 2020 met 20% ten opzichte van 1990
  • Broeikasgassen verlagen in 2030 met 49% - 55% ten opzichte van 1990
  • Broeikasgassen verlagen in 2050 met 90% ten opzichte van 1990 (NL aardgasloos)

Broeikasgassen verminderen en geld besparen

Om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen wil de overheid verbeteringen gaan aanbrengen op de volgende punten:

  • bestaande woningen/gebouwen energiezuiniger maken;
  • nieuwbouwwoningen zuiniger bouwen;
  • besparing en hergebruik van grondstoffen;
  • schonere auto’s en meer elektrische oplaadpunten;
  • schonere landbouw en veeteelt;
  • zuinigere apparaten.

Het leuke is dat het energie zuinig maken van uw woning of het kiezen voor zuinigere apparaten niet alleen kan helpen om het milieu weer een stukje gezonder te maken, maar ons ook nog eens geld kan besparen. Onderzoek bijvoorbeeld eens hoeveel geld u zou kunnen verdienen met zonnepanelen, ook als u ze niet op uw eigen dak kwijt kunt. Of kijk eens of u wat extra geld kunt besparen door zuiniger te stoken.