STORING MELDEN OF AFSPRAAK VERZETTEN

Momenteel werken we hard aan de overstap naar een nieuw systeem. Vanwege deze migratie is het tijdelijk niet mogelijk om storingen te melden of afspraken te wijzigen via ons klantenportaal. Wij vragen u vriendelijk om dit tijdelijk telefonisch te melden via 072-5123134. Onze excuses voor het eventuele ongemak. 

wachtwoord vergeten registreren
Monteur aan het werk

Veilig werken dankzij de ISO 9001 norm

Veilig en klantgericht werken dankzij ISO 9001:2015

Om ervoor te zorgen dat het onderhoud aan uw verwarmings-, warm water of ventilatietoestel goed gebeurd maken we binnen ESNW gebruik van duidelijk regels en richtlijnen. Zo zorgen we er continue voor dat de kwaliteit van onze controles (en andere diensten en producten) op het hoogste niveau blijven. Om ons daarbij te helpen hebben we onlangs weer onze ISO 9001 certificeringen gehaald. Maar wat betekent deze certificering nou eigenlijk?

Een ISO 9001 certificering

De ISO 9001 norm is een internationale norm voor kwaliteit. Een organisatie die voldoet aan deze norm heeft daarmee dus eigenlijk internationale erkenning gekregen dat het kwaliteitssysteem binnen hun organisatie goed op orde is.

Om een ISO 9001 certificering te kunnen behalen is het dus erg belangrijk dat de onderneming intern een goed kwaliteitssysteem heeft. Dit systeem, dat kwaliteitsnormen voor diensten en service vastlegt, helpt organisaties om continue het beste resultaat te behalen en motiveert ze om doorlopend op zoek te zijn naar manieren om zichzelf nog verder te blijven verbeteren. Op die manier kunnen de bedrijven steeds op hetzelfde hoge niveau kwaliteit blijven leveren en consumenten veilig en klantgericht blijven helpen.

Ook ESNW heeft dus weer een ISO 9001 certificering ontvangen. Deze werd aan ons verstrekt door het SCIOS; de Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud Stookinstallaties. De medewerkers van ESNW zijn daarmee weer gecertificeerd om Periodieke Inspecties (PI) en Periodiek Onderhoud (PO) uit te voeren of een Eerste of Bijzondere Inspectie (EBI) te verrichten. De EBI is de eenmalige inspectie bij de inbedrijfsstelling van een installatie of de eerste keuring van een stookinstallatie.

Daarom de nieuwe ISO norm

De nieuwe certificering van ESNW is voor de nieuwe ISO 9001:2015 norm. Deze norm is breder opgezet en nog meer toegepast op de wensen van de klant dan de eerdere ISO 9001:2008 norm.

De eerdere ISO norm was, zeker in vergelijking met de nieuwe norm, nogal star en bepalend. Sinds 2011 hebben verschillende deskundigen en experts uit diverse landen daarom de handen in een geslagen om een nieuwe norm te ontwikkelen. Deze nieuwe norm kijkt niet alleen naar wat een bedrijf doet en welke procesbeschrijvingen daarbij horen, maar ook naar wie de organisatie als bedrijf is, waar ze staan ten opzichte van de markt en wat de bedrijfsspecifieke risico’s zijn. Hierdoor is de nieuwe norm veel beter in staat om de organisatie en haar kwaliteitsmanagementsysteem op veel meer aspecten te ondersteunen. Er wordt dus veel meer gekeken naar de context waarin de processen moeten worden gezien.

Bekijk hier onze ISO 9001 certificering en onze SCIOS Certificatie voor inspectie en onderhoud aan stookinstallaties.